ÅBNE ATELIERDØRE

GULDBORGSUND 2021

 

 

Medlemskab


Hvordan bliver man medlem af Åbne Atelierdøre og hvad indebærer det.

For at kunne deltage, skal man bo eller have et udstillingssted i Guldborgsund kommune. Bor man ikke i kommunen, kan man evt. være gæstekunstner hos en deltager, der bor i kommunen.

Man skal have lyst til at byde gæster velkommen og fortælle om sin kunst og vise hvad man laver. Man skal være med til at udbrede kendskabet til arrangementet og til at dele vores fælles brochure og plakater, ud til turistkontorer, biblioteker, campingpladser o.l.

Man skal udfylde en tilmeldingsblanket med diverse kontaktoplysninger og indbetale det kontingent, som bliver bestemt på årets generalforsamling i marts. Blanketten finder du under ’Om foreningen’ og ’TILMELD’. Hvis indmeldelse sker før årets generalforsamlingen, bliver en evt. kontingent ændring reguleret i forhold til det betalte kontingent.

Man skal også overholde de tidsfrister, vi sætter for aflevering af tekster og billeder til brochuren, plakaten og hjemmesiden.

Man vil blive informeret via vejledninger på hjemmesiden og via mails fra foreningen.

Det materiale du vil blive bedt om at indsende er:

  • Kontaktoplysninger
  • En kort tekst til din præsentation i brochuren
  • En tekst (du bestemmer selv hvor meget) til din præsentation på hjemmesiden
  • 1 Primær foto til plakat, brochure og til hjemmesiden med årets kunstnere
  • 3 Sekundære fotos til din præsentationsside på hjemmesiden. Alle fotos skal være fremsendt, så de kan beskæres til kvadratisk format.

En overordnet tidsplan:

  • Tilmeldingsfrist primo maj
  • Frist for indsendelse af materiale til brochure og hjemmeside medio maj
  • Korrektur af egne tekster og fotos primo juni og igen medio juni
  • Afhentning af brochurer og plakater primo/medio juli

Foreningen afholder en generalforsamling, hvor der også vil være et par af årets kunstnere, der fortæller om deres kunst og vi får lidt kaffe og hygger os. En oplagt måde at lære hinanden bedre at kende.

Foreningens bestyrelse får opsat og trykt vores fælles brochure og plakater, opdaterer vores fælles hjemmeside og annoncerer arrangementet i lokale aviser og på flere elektroniske medier.

Vi håber, at du vil have lyst til at deltage og har du nogen spørgsmål til os, er du velkommen til at skrive eller ringe.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Lotte Schlegel

Mail: kontakt@aabneatelierdoere-guldborgsund.dk,
Tlf.: 28 92 11 32