Bestyrelsen


Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i marts 2017 af:

Formand:      Bente Koch
Næstformand:   Eva Kobberroed
Kasserer:   Susan Odborg
Sekretær:      Grethe Larsen
Bestyrelsesmedlem:    Lene Vinstrand
Suppleant:     Neumann
Revisor:    Inge Munk
Revisor suppleant:   Kirsten Lynggaard Madsen
     
Hvis du ønsker at kontakte bestyrelsen, kan du skrive til aagkontakt@gmail.com