ÅBNE ATELIERDØRE

GULDBORGSUND 2020

 

 

Tilmelding


Har du lyst til at åbne dine døre og deltage i Åbne Atelierdøre Arrangementet?

Foruden at være indforstået med foreningens formål, vedtægter og privatlivspolitik, skal du også være indforstået med:

• Medlemskabet gælder fra din indmeldelse til og med næste års generalforsamling. Alle skal indmeldes hvert år.

• Medlems kontingentet vedtages på generalforsamlingen, som afholdes i marts måned.  Hvis indmeldelse sker før årets generalforsamlingen, bliver en evt. kontingent ændring reguleret i forhold til det betalte kontingent.

• At vi kører med en stram tidsplan, især for det materiale du skal aflevere til hjemmeside, brochure og plakat.

• At dit udstillingssted/dit atelier skal have adresse i Guldborgsund Kommune – alternativt skal du lave en aftale om at være gæsteudstiller hos et medlem, der har udstillingssted/atelier i kommunen.

• At når brochurer og plakater er trykt, skal du afhente lidt til dig selv og lidt som du skal aflevere på et af os bestemt sted (borgerservice, bibliotek, campingpladser eller lign.)

• At du skal reklamere din deltagelse gennem f.eks. egen hjemmeside, Facebook, invitere egne venner og gæster, så arrangementet bliver så udbredt som muligt. Vi klarer annoncering i lokalaviserne.


Tidsplan for Åbne Atelierdøre 2020

1: Dato for indmeldelse og betaling, senest: 7. maj 2020
2: Fremsendelse af tekst og billeder, senest: 14. maj 2020
3: Opsætning på hjemmeside:  Fra indsendelse til primo juni
4: Korrektur på hjemmeside opsætning, senest:  Primo juni
5: Opsætning af brochure og plakat: Primo/medio juni
6: Korrektur på brochure og plakat: Medio juni
7: Medlems afhentning af brochure og plakat: Primo juli
8: Dato for arrangementet:  8.-9. august

 

Ad1: Når din tilmelding og betaling er registreret, vil du modtage en bekræftelse og et kodeord. Med kodeordet kan du logge ind på medlemssiden, hvor du kan skrive de nødvendige informationer/tekster vi skal have. Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse.

Ad2.: Vi vil gerne have information og tekster så hurtigt som muligt, men ikke før du er sikker på, at de er korrekte i forhold til det kommende arrangement. Du får efterfølgende mulighed for at læse korrektur og få rettet eventuelle fejl, men ikke mulighed for at lave ændringer i tekster og billeder.
Hvis ikke du kan overholde tidsfristen, eller hvis materialet ikke er fyldestgørende, forbeholder vi os ret til at annullere dit medlemskab, og vi vil i givet fald tilbageføre det betalte kontingentet minus et ekspeditionsgebyr på kr.100,00

Ad 4, 5 og 6: Du vil via mail blive bedt om at læse korrektur på din egen præsentation på hjemmeside og i brochure.

Ad 7: Når brochure og plakater er trykt, sørger vi for at etablere depoter hos nogle af medlemmerne. Der skal du afhente din del og den del du skal omdele senest 2 uger før arrangementet. Du vil via mail blive kontaktet om hvornår og hvor materialet kan afhentes.

 

Tilmelding

Data i tilmeldings formularen bruges kun i medlemskartoteket og offentliggøres ikke.

Kontingent (2019 – kr. 500,00) skal indbetales til vores konto i Nordea Bank, reg. nr. 2650 konto nr. 716808874
Husk at angive dit for- og efternavn som betaler. (også hvis andre betaler for dig)

 

13 + 4 =