ÅBNE ATELIERDØRE - 2024

For udstillere


Vi byder alle årets deltagere velkommen til Åbne Atelierdøre – Guldborgsund. Tilmeldings­fristen er 08. maj 2018, hvor du skal have tilmeldt dig og betalt kontingent. Når du har tilmeldt dig og betalingen er registreret vil du modtage en mail med vejledning.

For at præsentationen af dig og dine værker kommer på hjemmesiden og i brochurer, plakater m.m. har du tiden indtil tidsfristen d. 14. maj 2018 til at indsende tekst og billeder, som skal bruges til dette formål. Det er VIGTIGT, at du overholder disse tidsfrister, da der ikke er mulighed for at eftersende materialer.

Hvis du ikke tidligere har deltaget, så skriv til bestyrelsen inden ovenstående tidsfrister. Se under kontakt.

Der oprettes præsentation af alle deltagere på hjemmesiden og der udarbejdes brochurer, plakater og annoncer.

Primo juni vil du modtage en mail, hvor det er muligt at se udkast til årets brochure. Det er muligt at få rettet eventuelle fejl, primært i egen præsentation. Dertil er der en frist på 4 dage – periode oplyses senere.

Relevante rettelser udføres, hvorefter materialet sendes til tryk med henblik på, at foreningen modtager det trykte primo juli.

Alle deltagere får hver et antal brochurer og plakater dels til eget brug og dels til at udbrede kendskabet til arrangementet ved at omdele brochurer og plakater til navngivne modtagere. Når bestyrelsen har modtaget materialerne får du en mail med oplysning om, hvor du kan hente brochurer og plakater. For at koordinere dette, udarbejder bestyrelsen en liste med oplysning om, hvem der skal aflevere hvor. Det kan f.eks. være til biblioteker, turistforeninger, campingpladser, restauranter m.fl.

Materialerne skal være ude senest 2 uger før arrangementet, men jo før jo bedre. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente materialerne, skal du selv aftale med en anden deltager om at hente materialerne. Du vil modtage nogle mails undervejs med oplysninger og gode råd. Selve arrangementet står du selv for.

Som deltager/medlem har du stemmeret på det kommende års generalforsamling, der gennemføres hvert år i marts. Særskilt indkaldelse med dagsorden tilsendes på mail til medlemmer.

 

Medlemskab


Man er medlem af foreningen, når vi har registreret din betaling af det til enhver tid gældende kontingent. Beløbet skal indbetales til vores bank Nordea: 2650 – 0716808874.

Som deltager/medlem har du stemmeret på det kommende års generalforsamling, der gennemføres hvert år i marts. Særskilt indkaldelse med dagsorden tilsendes på mail til medlemmer.

Medlemskabet løber i et år fra indbetalingen frem til tilmeldingsfristen for det kommende år typisk en gang sidst i maj. Medlemskabet fornyes, hvis man tilmelder sig igen.