ÅBNE ATELIERDØRE - 2024

Medlemskab


Hvordan bliver man medlem af Åbne Atelierdøre og hvad indebærer det.

For at kunne deltage, skal man bo eller have et udstillingssted i Guldborgsund kommune. Bor man ikke i kommunen, kan man evt. være gæstekunstner hos en deltager, der bor i kommunen.

Du skal have lyst til at byde gæster velkommen og fortælle om sin kunst og vise hvad man laver. Du skal være med til at udbrede kendskabet til arrangementet og til at uddele vores fælles brochure og plakater, ud til turistkontorer, biblioteker, campingpladser o.l.

Du skal reklamere din deltagelse gennem f.eks. egen hjemmeside, Facebook, invitere egne venner og gæster, så arrangementet bliver så udbredt som muligt. Vi klarer annoncering i lokalaviserne.

Det er vigtigt at tidsfrister for aflevering af tekster og billeder til brochuren, plakaten og hjemmesiden overholdes. 

 

Hvad får du.

Foreningens bestyrelse sørger for opsætning og trykning af vores fælles brochure og plakater, opsætter medlemmerne på hjemmesiden på vores fælles hjemmeside og annoncerer arrangementet i lokale aviser og på flere elektroniske medier.

Foreningen afholder en generalforsamling, hvor der også vil være et par af årets kunstnere, der fortæller om deres kunst og vi får lidt kaffe og hygger os. En oplagt måde at lære hinanden bedre at kende.

 Tilmelding.

Tilmeldings-/deltagergebyret for 2024 er kr. 700,00

Selve tilmeldingen sker ved at “købe” et medlemskab/tilmelding gennem vores Webshop – klik på fanen Tilmelding” og punktet “Tilmeld dig her”
Husk at angive fulde navn for deltageren, der betales for (også hvis andre betaler for dig). Vi er mere interesserede i, hvem der deltager, end hvem der betaler. Oplysninger afgivet i forbindelse med køb af medlemskab bruges kun i medlemskartoteket og offentliggøres ikke

Medlemskabet gælder fra din indmeldelse til og med den kommende/næste års generalforsamling. Alle skal indmeldes hvert år.

Prisen på medlemskabet bestemmes på foreningens generalforsamling i marts måned. Hvis indmeldelse sker før årets generalforsamlingen, bliver en evt. kontingent ændring reguleret i forhold til det betalte kontingent.

I forbindelse med tilmeldingen vil du modtage et personligt kodeord, og med det kan du få adgang til “Medlemssiden” via fanen “Medlem log ind”

Det materiale du vil blive bedt om at indsende er:

  • Kontakt oplysninger
  • En kort tekst til din præsentation i brochuren
  • En tekst (du bestemmer selv hvor meget) til din præsentation på hjemmesiden
  • 1 Primær foto til plakat, brochure og til hjemmesiden med årets kunstnere
  • 3 Sekundære fotos til din præsentationsside på hjemmesiden. Alle fotos skal være fremsendt, så de kan beskæres til kvadratisk format.

 

VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT

Tidsplan og datoer for Åbne Atelierdøre 2024, der er vigtige for medlemmer.

1: Dato: Sidste frist for tilmelding til årets arrangement: 20. maj 2024 

2: Hvis medlemmer behøver hjælp til fremsendelse af materialer (tekster, foto og fotografering),
tilbyder vores web-mastere at bistå med dette, mod et symbolsk gebyr på 100 kr.
Hjælp tilbydes ved fremmøde  på følgende adresse og tidspunkt (tilmelding senest dagen før på telefon 21 64 16 39) 

Frans Balzer. Strandvænget 12, 4862 Guldborg: Torsdag den 23. maj kl. 19.00-21.00

3: Fremsendelse af tekst og billeder: Senest søndag den 26. maj

5: Korrektur på hjemmeside opsætning, senest:  Primo/medio juni

7: Korrektur på brochure og plakat: Medio/ultimo juni

8: Afhentning af brochure og plakat: Primo/medio juli

9: Dato for arrangementet:  10.-11. august

Ad3: Vi vil gerne have information og tekster så hurtigt som muligt, men ikke før du er sikker på, at de er korrekte i forhold til det kommende arrangement. Du får efterfølgende mulighed for at læse korrektur og få rettet eventuelle fejl, men bemærk ikke mulighed for at lave ændringer i tekster og billeder.

Hvis tidsfristen ikke overholdes eller materialet ikke er fyldestgørende,  får du 50% af deltagergebyret retur, resten tilgår foreningen i ekspeditionsgebyr.  Der sendes reminder ud til alle tilmeldte tre dage før deadline.

Ad 5 og 7: Du vil via mail blive bedt om at læse korrektur på din egen præsentation på hjemmeside og i brochure.

Ad 8: Når brochure og plakater er trykt, sørger vi for at etablere depoter hos nogle af medlemmerne. Der skal du afhente din del og den del du skal omdele senest 2 uger før arrangementet. Du vil via mail blive kontaktet om hvornår og hvor materialet kan afhentes.

 

Vi håber, at du vil have lyst til at deltage og har du nogen spørgsmål til os, er du velkommen til at skrive eller ringe.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Tine Lauritsen

Mail: kontakt@aabneatelierdoere-guldborgsund.dk,
Tlf.: 30 36 28 82